Kıbrıs için yeni felaket planları hazırlanmakta…

Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali, Kıbrıs ile ilgili bir Bildiri Yayınladı. Bildiri’de ABD’nin ve Batı’nın Kıbrıs’ta yeni bir Bosna akibeti planladığını belirten Edibali , 6 madde ile de yapılması gerekenleri sıraladı.

Bildiride, “Bir ülke vatan olarak bilindikten sonra hangi noktasını diğerinden daha önemsiz sayabiliriz? Kars’ı mı, Edirne’yi mi, Bursa’yı mı, Konya’yı mı, Afyon’u mu? Çok iyi biliniz ki, bugün Kıbrıs üzerinde pazarlık yapmaya çabalayanlar, ülkemizin ve tarihimizin en aziz köşeleri için de aynı pazarlıklara sürüklenebilirler” diyen Edebali şöyle devam etti;

Uyarıyoruz: Yapılan pazarlıklar hiçbir anlam ifade etmeyecektir. Hem yerli hem de yabancı pazarlıkçılar hesaplarını buna göre yapsınlar.

4 Ocak günü ABD Başkanı Obama Türkiye’ye Kıbrıs konusunda emir verme cüretini gösterdi! Türk milleti özgürdür! Türk Devleti Bağımsızdır! Ne Amerika’dan ne de Rusya’dan emir almaz! Almamalıdır!

Türkleri Rum insafına terk eden, adeta bir Bosna akıbetine sürükleyen yeni felaket planları hazırlanmaktadır. ABD’nin politikalarını devam ettirmek ve savunmak ülkemizi ve Kıbrıs’ı felakete sürükler. Türkiye’nin izleyeceği Kıbrıs politikası milli olmalıdır, bağımsız olmalıdır!

Yaşasın Bağımsız KIBRIS TÜRK CUMHURİYET

İşte Kıbrıs Davasının Esasları

Madde – 1 Türkiye, Bağımsız Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanımalı, gereklerine uymalı, cumhuriyetin dünyaca tanınmasını sağlamalıdır.

Madde – 2 Rumlarla federasyon tezi kabul edilemez. Kıbrıs Türklerinin Rumlarla eşit haklara sahip ve bağımsız oldukları kabul edilmeden hiçbir ilerleme sağlanamaz.

Madde – 3 Toprak, anayasa ve hürriyetler, göçmenler meselesi hiçbir şekilde Türkiye’yi 1974 öncesi felaketli Kıbrıs ortamına götürmemelidir. Türkiye ve Kıbrıs Türkleri için 1974 öncesine dönüş asla kabul edilemez. Toprak, anayasa, göçmenler, haklar ve benzeri konular hiçbir şekilde ayrı ayrı paketler halinde ele alınmamalıdır.

Madde – 4 Londra ve Zürih antlaşmalarıyla doğan haklarımız sürekli olarak saklı kalacaktır. Hiçbir platformda bu hakların münakaşasını kabul etmeyiz. Türkiye’nin garantörlüğünü, Türkiye’nin Kıbrıs üzerindeki haklarını hiçbir şekilde müzakere ettirmeyiz.

Madde – 5 1974 yılında Kıbrıs’ta yaşayan Türkleri ve Rumları Samson darbecilerinin zulmünden kurtaran Kahraman Türk Askeri Kıbrıs’ta kalacak, bir adım geri atmayacaktır. Kıbrıs Türkleri, çeteci zalimlerinin karşısında kılları bile kıpırdamayan İngilizlere ve mazisi malum Rum yönetimine bırakılamaz.

Madde – 6 Aşikâr olan bir şey vardır. Türkiye’nin menfaatlerinin ancak, tarihen bir Türk toprağı olan Kıbrıs’ın savunulması ile sağlanabileceğidir. Türk milleti, yaşamak istiyorsa, mutlaka bu menhus Elen ablukasını yırtıp atmalıdır.

Kıbrıs, Girit, 12 Ege Adası ve Batı Trakya… mutlaka Türkiye sınırlarına alınmalıdır. Türk illeri Anavatanına elbet kavuşacaktır!