DOLAR 9,61531.08%
EURO 11,23671.02%
ALTIN 553,381,55
BITCOIN 584149-2,84%
İstanbul
18°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

TÜRK DÜNYASI İSLAM DÜNYASI YANIYOR. NE ZAMAN SAHİP ÇIKACAĞIZ?

ABONE OL
7 Eylül 2020 20:14
0

BEĞENDİM

ABONE OL

TÜRK DÜNYASI İSLAM DÜNYASI YANIYOR. NE ZAMAN SAHİP ÇIKACAĞIZ?
BU DAĞINIKLIĞIMIZ VE İRTİBATSIZLIĞIMIZ YÜZÜNDEN UZUN YILLARDIR DERTLERİMİZİ DÜNYA KAMUOYUNA DUYURAMIYORUZ
YETER!
BÜYÜK TÜRK MİLLETİ UYAN!
Türk Dünyası sonuç bildirisi
Millet Derneği tarafından düzenlenen “Türk Dünyası Kurultayı 2014” Afyon’da gerçekleştirildi.

Kurultaya; Millet Partisi Genel Başkanı Aykut EDİBALİ, eski bakanlardan Halil Şıvgın, Prof. Dr. Abdülhaluk Çay, Prof. Dr. Enis Öksüz, TBMM eski Başkanvekillerinden Hasan Korkmazcan, Prof. Dr. Salih Aynural, Prof. Dr. Zekeriya Kitapçı, Prof. Dr. Ekrem Sarıkçıoğlu, Avrasya Dernekleri Genel Başkanı İsmail Cengiz, Türk Dünyası Derneklerinin temsilcileri ile kalabalık bir topluluk katıldılar.

 

Türk dünyasının derlenip toparlanması ve Türk dünyasının içinde bulunduğu durumun değerlendirildiği kurultayda, siyasilerden eski bakanlar ve akademisyenler konuyu değişik açılardan ele alarak problemlerin çözümü ve birlikte hareket etmek için yapılması gerekenleri anlattılar. Türk dünyası kurultayı büyük ilgi görürken katılımcılar kurultayın sürekli hale gelmesi için çalışmalara ara vermeden devam etme kararı aldılar.

Kurultay sonrası yayınlanan sonuç bildirgesinde şu görüşlere yer verildi:

7-9 Kasım 2014 tarihlerinde Afyonkarahisar’da toplanan 2. Türk Dünyası Kurultayı Çalıştayı’nda, Hükümetin ilgili bakanlıklarına ve kurumlarına, iktidar ve muhalefet partilerine, parlamento üyelerine, medya mensuplarına, yazar ve akademisyenlere, sivil toplum kuruluşlarının yöneticilerine ve ayrıca Birleşmiş Milletler Teşkilatı’na, Türk devletlerine gönderilmek üzere; aynı şekilde, Türk ve İslam toplulukları hakkındaki düşüncelerimizi Rusya, ABD, Kanada, Avustralya ve ilgili tüm ülke hükümetlerine sunulmak üzere aşağıda arz ettiğimiz kararlar alınmıştır.

Önemle belirtiyoruz ki, Kurultayımızın, Türk ve İslam dünyasının insan haklarından tam ve hür olarak yararlanması ve dostça ilişkiler kurulması hususlarında tüm dünya hükümetleri ve milletlerarası kuruluşlardan beklenti ve istekleri olduğunu saygı ile duyururuz.

Türkiye ile Türk Devlet ve Toplulukları ve akraba topluluklar arasında eğitim, kültür, sanat, ekonomi, iletişim ve turizm alanlarında işbirliğinin artırılması; “dilde, işte, fikirde ve gönülde birlik” şiarı altında her alanda ilişkilerin geliştirilmesi; Türk Cumhuriyetleri arasında her alanda kolaylıkların sağlanması Kurultayımızın esas amaç ve hedefini oluşturur.

Bağımsız Türk Cumhuriyetleri arasında “serbest dolaşım” prensibini temel esas olarak gören Kurultayımız, kardeş halkların özgürce ve serbestçe dolaşmalarının yanısıra özellikle ticarî malların ve sermayenin de serbestçe dolaşımı çerçevesinde Türkiye ile Türkmenistan ve Türkiye ile Özbekistan arasında vizelerin kaldırılması için yapılacak bütün girişimlere ve kampanyalara destek verir; Türk Devlet ve Toplulukları ile kurulacak ilişkilerde Türkiye’deki ilgili soydaş dernek ve vakıf yöneticilerinin görüş ve önerilerinin dikkate alınmasını tavsiye eder.

Türkiye ile Türk Devlet ve Toplulukları arasında ekonomik birlikteliğin kurulmasının ve ortak işletme sayılarının artırılmasının gerekliliğine ve karşılıklı ‘serbest bölgeler’in kurulmasına inanan Kurultayımız, özellikle Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni, Türk Cumhuriyetleri ve Özerk bölgelerinde orta ölçekli işletmelerin yer alacağı, ortak ürünlerin üretilebileceği ‘organize sanayi bölgelerinin kurulması için girişimde bulunmaya davet eder.

Kurultayımız, Türk halkları arasında dil ve konuşma birliğinin sağlanması için alfabe birliğinin gerçekleştirilmesi amacına yönelik olarak ilgili Ülke ve Kurumları ortak çalışma yapmaya davet eder.

Türk Dünyasının ortak değerlerine sahip çıkılmasını, Türklerin binlerce yıllık kültürel varlıklarının ortaya çıkarılması için tarihi, sosyolojik ve arkeolojik çalışmaların desteklenmesini arzu eden Kurultayımız, televizyon dizi ve programlarında, ders kitaplarında ve diğer görsel-yazılı yayınlarda Türk Kültürünün, Mevlana, Mahtum Kulu, Fuzuli, Emir Timur, Manas, Abay, Gaspıralı İsmail Bey, İbni Sina, Mimar Sinan, Ali Şir Nevai, Kaşgarlı Mahmud, Yusuf Has Hacip, Yunus Emre ve Mustafa Kemal Atatürk gibi ortak değerlerin özellikle yer almasını, bu yayınların teşvik edilmesini ve bu konuları sürekli araştıran ‘Türk Dünyası Enstitüsü’nün kurulmasını tavsiye eder ve destekler.

Kurultayımız, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türk Devletleri ve Özerk Cumhuriyetleri ile ilişki ve işbirliğinin geliştirilmesi için yapılacak girişimleri; özellikle turizm alanında iş birliğinin geliştirilmesini, karşılıklı uçak seferlerinin yapılmasını ve kardeş ülkelerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tanıtım ofislerinin kurulmasını destekler.

Kurultayımız, “dilde, işte, fikirde birlik” şiarıyla, ülke sorunları, ülke tasvirleri ile ilgili yazıların yer alacağı, 3 ayda bir yılda 4 defa olmak üzere Türk Dünyası Çalıştayı adı altında bir derginin yayımlanmasını; Türk halkları arasında ortak bir medya oluşumu için adım atılmasını tavsiye eder.

 

Kurultayımız, büyükşehir ve diğer belediyelerle temasa geçip, bu kentlerde, Türk Dünyasına mal olmuş ortak simalar adına parkların kurulmasını teşvik eder ve bu çerçevede bu kentlerden birinde Emir Timur Heykeli’nin olacağı ‘Emir Timur Parkı’nın kurulması için girişimlerde bulunur.

Kurultayımız, Milli Eğitim Bakanlığı ile temasa geçerek, Türkiye’de ikamet etmek zorunda kalan -özellikle İstanbul Zeytinburnu ve Küçükçekmece’de yaşayan- Afganistan kökenli Özbek ve Türkmenler ile Uygurlar ve Azerbaycanlı (Karabağ ve Nahçivanlı) kardeşlerimizin ilkokul çağındaki çocuklarının eğitim sorunlarının çözümü için adımların atılması konusunda yapılacak tüm çalışmaları destekler.

Kurultayımız, Türkiye’de kaçak olarak yaşamak zorunda kalan kimliksiz, pasaportsuz veya pasaport süreleri geçmiş olan Nahçivan, Karabağ, Doğu Türkistan, Afganistan, Irak ve Suriye Türkmeni kardeşlerimize bir defaya mahsus, çalışma müsaadeli, üç yıllık bedelsiz “İkamet Tezkeresi” verilmesi ve parçalanmış ailelerin birleştirilmesi noktasında ilgili sivil toplum kuruluşlarının İçişleri Bakanlığı’ndaki girişimlerini destekler.

Doğu Türkistan’da, Suriye Türkmeneli, Irak Türkmeneli ve Karabağ’daki kardeşlerimize yönelik insan hakları ihlallerinin yakından izlenmesi gerektiğine inanan Kurultayımız, Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Komisyonu’nu bu ülkeler nezdinde girişimde bulunmaya ve gözlemci heyeti göndermeye davet eder.

Balkanlarda, Kırım’da, Borçalı, Ağbaba ve Gagauzeli’nde; Nogayların ve Ahıskalıların yoğun olarak yaşadığı bölgelerde millî kimlikleri ile örf ve adetlerini koruma ve yaşatma çerçevesinde Türk Kültürü’nü tanıtmaya yönelik festivallerin düzenlenmesi için ilgili belediyeleri ve resmi kurumları girişimde bulunmaya davet eder.

Kurultayımız, Suriye ve Irak’tan gelen Yezidi, Ermeni, Süryani, Peşmerge ve Araplara tanınan ücretsiz tedavi, eğitim görme, çalışma ve serbest dolaşım haklarının Irak ve Suriye Türkmenleri için de uygulanması ve mülteci kamplarında Türkçe dil Kurslarının düzenlenmesi hususunda ilgili bakanlıklar nezdinde yapılacak girişimlere destek verir.

Kurultayımız, “Uygurların Çin Anayasasında yer alan insani haklarının uygulamada verilmediğini” ifade eden konuşma ve yazılarından dolayı ömür boyu hapse mahkûm edilen Uygur Akademisyen İlham Tohti’nin yeniden ve adil yargılanması için uluslararası kurumları Çin Halk Cumhuriyeti Pekin Yönetimi nezdinde girişimde bulunmaya davet eder.

Kurultayımız, Irak, Suriye, Gürcistan, Karabağ ve Kıbrıs’ta mal ve mülkleri ellerinden alınan soydaşlarımızın ve vakıfların mülkiyet haklarının uluslararası sözleşmelere uygun olarak iadesinin sağlanması ve tazminat haklarının verilmesi hususunda girişimlerde bulunulmasını destekler.

Kurultayımız, Bulgaristan’da, Yunanistan-Batı Trakya’da, Irak ve Suriye’deki Türkmen bölgelerinde, Türkmenlerin ve Kaşgayların yaşadıkları İran Sahra Bölgesi’nde Türkçe eğitim ve tedrisatın yapılmasını destekler.

Kurultay olarak arzumuz, Azerbaycan toprakları iken Rusların desteğiyle Ermenistan tarafından yapılan Dağlık Karabağ’ın işgalinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Avrupa Birliği Parlamentosu ve Avrupa Konseyi gibi uluslararası kurumların aldığı kararlar doğrultusunda sonlandırılması ile mal ve mülkleri ellerinden alınarak sürgün edilen Karabağ halkının tazminat dahil haklarının iade edilmesidir. Kurultayımız bu hususlardaki tüm girişimlere destek verir.

Kurultayımız, Moğolistan, Hindistan, Pakistan, Lübnan, Kuzey Afrika, ABD ve Sibirya’da yaşayan Türk aslî unsuruna mensup soydaş ve akrabalarla her alanda ilişkilerin geliştirilmesini, bu konu ile ilgili yapılan çalışmalara ve projelere TİKA’nın destek olmasını tavsiye eder. Afyonkarahisar’da toplanan 2. Türk Dünyası Kurultayı Çalıştayı’nda, Hükümetin ilgili bakanlıklarına ve kurumlarına, iktidar ve muhalefet partilerine, parlamento üyelerine, medya mensuplarına, yazar ve akademisyenlere, sivil toplum kuruluşlarının yöneticilerine ve ayrıca Birleşmiş Milletler Teşkilatı’na, Türk devletlerine gönderilmek üzere; aynı şekilde, Türk ve İslam toplulukları hakkındaki düşüncelerimizi Rusya, ABD, Kanada, Avustralya ve ilgili tüm ülke hükümetlerine sunulmak üzere aşağıda arz ettiğimiz kararlar alınmıştır.

Önemle belirtiyoruz ki, Kurultayımızın, Türk ve İslam dünyasının insan haklarından tam ve hür olarak yararlanması ve dostça ilişkiler kurulması hususlarında tüm dünya hükümetleri ve milletlerarası kuruluşlardan beklenti ve istekleri olduğunu saygı ile duyururuz.

Türkiye ile Türk Devlet ve Toplulukları ve akraba topluluklar arasında eğitim, kültür, sanat, ekonomi, iletişim ve turizm alanlarında işbirliğinin artırılması; “dilde, işte, fikirde ve gönülde birlik” şiarı altında her alanda ilişkilerin geliştirilmesi; Türk Cumhuriyetleri arasında her alanda kolaylıkların sağlanması Kurultayımızın esas amaç ve hedefini oluşturur.

Bağımsız Türk Cumhuriyetleri arasında “serbest dolaşım” prensibini temel esas olarak gören Kurultayımız, kardeş halkların özgürce ve serbestçe dolaşmalarının yanısıra özellikle ticarî malların ve sermayenin de serbestçe dolaşımı çerçevesinde Türkiye ile Türkmenistan ve Türkiye ile Özbekistan arasında vizelerin kaldırılması için yapılacak bütün girişimlere ve kampanyalara destek verir; Türk Devlet ve Toplulukları ile kurulacak ilişkilerde Türkiye’deki ilgili soydaş dernek ve vakıf yöneticilerinin görüş ve önerilerinin dikkate alınmasını tavsiye eder.

Türkiye ile Türk Devlet ve Toplulukları arasında ekonomik birlikteliğin kurulmasının ve ortak işletme sayılarının artırılmasının gerekliliğine ve karşılıklı ‘serbest bölgeler’in kurulmasına inanan Kurultayımız, özellikle Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni, Türk Cumhuriyetleri ve Özerk bölgelerinde orta ölçekli işletmelerin yer alacağı, ortak ürünlerin üretilebileceği ‘organize sanayi bölgelerinin kurulması için girişimde bulunmaya davet eder.

Kurultayımız, Türk halkları arasında dil ve konuşma birliğinin sağlanması için alfabe birliğinin gerçekleştirilmesi amacına yönelik olarak ilgili Ülke ve Kurumları ortak çalışma yapmaya davet eder.

Türk Dünyasının ortak değerlerine sahip çıkılmasını, Türklerin binlerce yıllık kültürel varlıklarının ortaya çıkarılması için tarihi, sosyolojik ve arkeolojik çalışmaların desteklenmesini arzu eden Kurultayımız, televizyon dizi ve programlarında, ders kitaplarında ve diğer görsel-yazılı yayınlarda Türk Kültürünün, Mevlana, Mahtum Kulu, Fuzuli, Emir Timur, Manas, Abay, Gaspıralı İsmail Bey, İbni Sina, Mimar Sinan, Ali Şir Nevai, Kaşgarlı Mahmud, Yusuf Has Hacip, Yunus Emre ve Mustafa Kemal Atatürk gibi ortak değerlerin özellikle yer almasını, bu yayınların teşvik edilmesini ve bu konuları sürekli araştıran ‘Türk Dünyası Enstitüsü’nün kurulmasını tavsiye eder ve destekler.

Kurultayımız, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türk Devletleri ve Özerk Cumhuriyetleri ile ilişki ve işbirliğinin geliştirilmesi için yapılacak girişimleri; özellikle turizm alanında iş birliğinin geliştirilmesini, karşılıklı uçak seferlerinin yapılmasını ve kardeş ülkelerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tanıtım ofislerinin kurulmasını destekler.

Kurultayımız, “dilde, işte, fikirde birlik” şiarıyla, ülke sorunları, ülke tasvirleri ile ilgili yazıların yer alacağı, 3 ayda bir yılda 4 defa olmak üzere Türk Dünyası Çalıştayı adı altında bir derginin yayımlanmasını; Türk halkları arasında ortak bir medya oluşumu için adım atılmasını tavsiye eder.

 

Kurultayımız, büyükşehir ve diğer belediyelerle temasa geçip, bu kentlerde, Türk Dünyasına mal olmuş ortak simalar adına parkların kurulmasını teşvik eder ve bu çerçevede bu kentlerden birinde Emir Timur Heykeli’nin olacağı ‘Emir Timur Parkı’nın kurulması için girişimlerde bulunur.

Kurultayımız, Milli Eğitim Bakanlığı ile temasa geçerek, Türkiye’de ikamet etmek zorunda kalan -özellikle İstanbul Zeytinburnu ve Küçükçekmece’de yaşayan- Afganistan kökenli Özbek ve Türkmenler ile Uygurlar ve Azerbaycanlı (Karabağ ve Nahçivanlı) kardeşlerimizin ilkokul çağındaki çocuklarının eğitim sorunlarının çözümü için adımların atılması konusunda yapılacak tüm çalışmaları destekler.

Kurultayımız, Türkiye’de kaçak olarak yaşamak zorunda kalan kimliksiz, pasaportsuz veya pasaport süreleri geçmiş olan Nahçivan, Karabağ, Doğu Türkistan, Afganistan, Irak ve Suriye Türkmeni kardeşlerimize bir defaya mahsus, çalışma müsaadeli, üç yıllık bedelsiz “İkamet Tezkeresi” verilmesi ve parçalanmış ailelerin birleştirilmesi noktasında ilgili sivil toplum kuruluşlarının İçişleri Bakanlığı’ndaki girişimlerini destekler.

Doğu Türkistan’da, Suriye Türkmeneli, Irak Türkmeneli ve Karabağ’daki kardeşlerimize yönelik insan hakları ihlallerinin yakından izlenmesi gerektiğine inanan Kurultayımız, Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Komisyonu’nu bu ülkeler nezdinde girişimde bulunmaya ve gözlemci heyeti göndermeye davet eder.

Balkanlarda, Kırım’da, Borçalı, Ağbaba ve Gagauzeli’nde; Nogayların ve Ahıskalıların yoğun olarak yaşadığı bölgelerde millî kimlikleri ile örf ve adetlerini koruma ve yaşatma çerçevesinde Türk Kültürü’nü tanıtmaya yönelik festivallerin düzenlenmesi için ilgili belediyeleri ve resmi kurumları girişimde bulunmaya davet eder.

Kurultayımız, Suriye ve Irak’tan gelen Yezidi, Ermeni, Süryani, Peşmerge ve Araplara tanınan ücretsiz tedavi, eğitim görme, çalışma ve serbest dolaşım haklarının Irak ve Suriye Türkmenleri için de uygulanması ve mülteci kamplarında Türkçe dil Kurslarının düzenlenmesi hususunda ilgili bakanlıklar nezdinde yapılacak girişimlere destek verir.

Kurultayımız, “Uygurların Çin Anayasasında yer alan insani haklarının uygulamada verilmediğini” ifade eden konuşma ve yazılarından dolayı ömür boyu hapse mahkûm edilen Uygur Akademisyen İlham Tohti’nin yeniden ve adil yargılanması için uluslararası kurumları Çin Halk Cumhuriyeti Pekin Yönetimi nezdinde girişimde bulunmaya davet eder.

Kurultayımız, Irak, Suriye, Gürcistan, Karabağ ve Kıbrıs’ta mal ve mülkleri ellerinden alınan soydaşlarımızın ve vakıfların mülkiyet haklarının uluslararası sözleşmelere uygun olarak iadesinin sağlanması ve tazminat haklarının verilmesi hususunda girişimlerde bulunulmasını destekler.

Kurultayımız, Bulgaristan’da, Yunanistan-Batı Trakya’da, Irak ve Suriye’deki Türkmen bölgelerinde, Türkmenlerin ve Kaşgayların yaşadıkları İran Sahra Bölgesi’nde Türkçe eğitim ve tedrisatın yapılmasını destekler.

Kurultay olarak arzumuz, Azerbaycan toprakları iken Rusların desteğiyle Ermenistan tarafından yapılan Dağlık Karabağ’ın işgalinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Avrupa Birliği Parlamentosu ve Avrupa Konseyi gibi uluslararası kurumların aldığı kararlar doğrultusunda sonlandırılması ile mal ve mülkleri ellerinden alınarak sürgün edilen Karabağ halkının tazminat dahil haklarının iade edilmesidir. Kurultayımız bu hususlardaki tüm girişimlere destek verir.

Kurultayımız, Moğolistan, Hindistan, Pakistan, Lübnan, Kuzey Afrika, ABD ve Sibirya’da yaşayan Türk aslî unsuruna mensup soydaş ve akrabalarla her alanda ilişkilerin geliştirilmesini, bu konu ile ilgili yapılan çalışmalara ve projelere TİKA’nın destek olmasını tavsiye eder.

En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP
300x250r
300x250r

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.